Xây dựng thương hiệu cần chi phí lớn

Video - 21/08/2018

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Hanhud

Với kinh nghiệm là một doanh nghiệp bất động sản, đã từng xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Hanhud cho rằng để xây dựng được một thương hiệu nói chung và thương hiệu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản nói riêng đòi hỏi cả một quá trình và tốn rất nhiều công sức, trí tuệ của cả một tập thể.