Xây dựng lộ trình cải tạo và tiến hành phân loại chung cư

Video - 17/12/2018

Ông Hoàng Minh Sơn - Đại diện doanh nghiệp Phương Bắc cho rằng, để làm các việc này nên xây dựng lộ trình cải tạo và tiến hành phân loại chung cư: Cái nào cần làm trước cần làm sau.