Tình trạng xâm phạm bản quyền số “thách thức” các cơ quan chức năng

Video - 26/08/2018

Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ