Thị trường bất động sản 2021 hứa hẹn sự phục hồi tăng trưởng

Video - 08/01/2021

Theo nhận định của các chuyên gia và doanh nghiệp thì thị trường bất động sản năm 2021 hứa hẹn sẽ có sự phục hồi, tăng trưởng dù vẫn chịu áp lực từ đại dịch COVID-19.
T/h: LÊ SÁNG - BẢO LOAN