Thị trường bất động sản 2019 sẽ ra sao khi ngân hàng tiếp tục siết vốn vay

Video - 14/02/2019

Thị trường bất động sản 2019 sẽ ra sao khi ngân hàng tiếp tục siết vốn vay. Đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng...

Đây được xem là yếu tố bất lợi đối với các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2018 và còn kéo dài đến năm 2019.