Tháo gỡ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp giúp thu hút FDI thế hệ mới

Video - 24/04/2019

Trong năm 2018, tổng vốn FDI cam kết đầu tư vào Việt Nam đạt gần 35,46 tỷ USD trong đó, tổng vốn FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế và vốn tăng thêm đạt hơn 8,3 tỷ đô la mỹ, tương đương 23,4%.

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà