Thẩm định các dự án tham gia bình chọn DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG 2021

Video - 11/07/2021

Hiện nay, Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn Chương trình Dự án đáng sống 2021 đang tiến hành bước thẩm định thực tế các dự án lọt vào vòng chung khảo.