Năm 2021 trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng lành mạnh hơn

Video - 18/01/2021

Theo TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2021 sẽ tăng trưởng theo hướng lành mạnh hơn.
T/h: LÊ SÁNG - BẢO LOAN

Tiêu điểm