“Lối thoát mới” cho chung cư cũ KỲ II Thí điểm cơ chế đặc thù về tỷ lệ đồng thuận

Video - 13/01/2021

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM thì giải pháp căn cơ cho câu chuyện cải tạo chung cư cũ phải đến từ chính sách.
T/h: Lê Sáng - Bảo Loan