GS Đặng Hùng Võ Thu thuế cho thuê nhà là cần thiết nhưng chưa nên thu thời điểm dịch COVID19

Video - 19/05/2021

GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng việc thu thuế cho thuê nhà là cần thiết nhưng cần phải tính toán kỹ để đảm bảo công bằng, hài hòa.

Thực hiện: LÊ SÁNG - BẢO LOAN