DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG 2021 Tiếp tục sứ mệnh ngọn Hải Đăng

Video - 17/07/2021

Bước sang năm thứ 4, chương trình Bình chọn DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG 2021 do Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức đã định vị được niềm tin vững chắc đối với các chủ đầu tư và cộng đồng.

 

Thực hiện: LÊ SÁNG - BẢO LOAN