Doanh nghiệp xây dựng nỗ lực vượt khó

Video - 04/12/2021

Năm 2021, dù phải đối mặt với thế khó chồng khó nhưng các doanh nghiệp xây dựng vẫn đang nỗ lực chống đỡ và rất kỳ vọng vào sự phục hồi.

Thực hiện: LÊ SÁNG