Doanh nghiệp nhà thầu kiến nghị bổ sung trường hợp “bất khả kháng”

Video - 09/08/2021

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho rằng việc xem các hợp đồng giao nhận thầu bị đình trệ do COVID-19 là một trường hợp bất khả kháng rất quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng hiện nay.

Thực hiện: LÊ SÁNG