“Đất ở không hình thành đơn vị ở” vượt khuôn khổ pháp luật

Video - 31/08/2021

Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, việc sáng tạo ra những thuật ngữ “đất ở không hình thành đơn vị ở” là sai nhưng để điều chỉnh toàn diện vẫn cần đợi Luật đất đai sửa đổi.

Thực hiện: LÊ SÁNG