Đà Nẵng Bỏ hoang đất sản xuất vì dự án

Video - 10/08/2021

Do ảnh hưởng của các dự án nhiều năm qua người dân không thể sản xuất nông nghiệp khiến hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nhưng địa phương vẫn chưa tìm được hướng giải quyết.