Cơ chế BT sẽ khuyến khích doanh nghiệp tham gia

Video - 18/01/2021

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT GP.Invest, doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư cũ đang đối mặt với nhiều khó khăn và nếu có cơ chế BT phù hợp sẽ là một giải pháp tốt.
T/h: LÊ SÁNG - BẢO LOAN

Tiêu điểm