Chủ tịch Kosy hiến kế huy động vốn ứng trước từ khách hàng

Tin tức - 08/08/2018

Tại Diễn đàn "Bất động sản 2018: Cơ hội từ chính sách" diễn ra mới đây, Chủ tich Kosy Nguyễn Việt Cường đã kiến nghị nới lỏng chính sách huy động vốn ứng trước từ khách hàng.