Chủ tịch Kosy hiến kế huy động vốn ứng trước từ khách hàng

Tin tức - 08/08/2018

Tại Diễn đàn "Bất động sản 2018: Cơ hội từ chính sách" diễn ra mới đây, Chủ tich Kosy Nguyễn Việt Cường đã kiến nghị nới lỏng chính sách huy động vốn ứng trước từ khách hàng.

 

 

Tiêu điểm