Cần nghiên cứu chính sách phân phối nhà ở xã hội

Video - 11/08/2021

Theo ông Nguyễn Văn Đính - PCT Hội môi giới BĐS Việt Nam, cần nghiên cứu chính sách phân phối nhà ở xã hội một cách hợp lý, vừa đảm bảo yếu tố thị trường vừa tuân thủ quy định về đối tượng thụ hưởng.

Thực hiện: LÊ SÁNG