Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị phạt hành chính công ty Bách Đạt An

Đăng ngày 16/07/2019 16:48:05

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát và xử phạt hành chính theo thẩm quyền về các sai phạm của Công ty CP Bách Đạt An.

Ngày 16/7, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Người dân theo dõi cuộc đối thoại giữa đại diện công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam 

Theo kết luận, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao; theo Công văn số 391/UBND-KTN ngày 17/01/2019 và công văn số 1297/UBND - KTN ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chi đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Bách Đạt An bổ sung các thủ tục về đầu tư, về đất đai, về quản lý dự án xây dựng, về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt tại 02 dự án: Khu đô thị Sentosa Riverside và Khu dân cư An Cư 1.

Cũng theo kết luận thanh tra nói trên đối với 04 dự án trước đây được dùng làm quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư, nay không đưa vào quỹ đất thanh toán theo Công văn số 1297/ƯBND-KTN ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc xử lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT đang triển khai trên địa bàn thị xã Điện Bàn, bao gồm: Khu đô thị 7B; khu đô thị 7B mở rộng; khu đô thị Hera Com plex Riverside; khu đô thị Bách Thành Vinh. Kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với dự án Khu dân cư và chợ Điện Dương, do đây không phải là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyên giao, do đó không có cơ sở để thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư.

Kiến nghị UBND tỉnh thống nhất với kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 995/STC-GCS ngày 26/4/2019 về báo cáo một số nội dung liên quan đến xác định giá trị chợ Điện Dương, không thực hiện việc xác định giá trị chợ Điện Dương và chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn hoàn trả chợ Điện Dương cho Công ty cổ phần Bách Đạt An quản lý, khai thác, vận hành theo đúng mục đích ban đầu của chủ đầu tư.

Hàng trăm người dân mua đất đến phòng tiếp dân của tỉnh gửi đơn khiếu nại và gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để phản ánh

Cũng liên quan đến những dự án của Bách Đạt An, đối với 04 dự án (khu đô thị Bách Đạt 3, khu đô thị Bách Đạt 4, khu đô thị Bách Đạt 5, khu đô thị Bách Đạt 6) trên cơ sở xử lý dự án khu dân cư và chợ Điện Dương, kiến nghị UBND tỉnh chuyển 04 dự án trước đây dùng để thanh toán vốn đầu tư xây dựng chợ Điện Dương cho Công ty cổ phần Bách Đạt An thành các dự án khai thác quỹ đất thương mại và tiếp tục giao cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Cùng đó, đối với 03 dự án là Khu đô thị An Phú Quý; khu đô thị Bách Đạt; khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy các vi phạm của Công ty Bách Đạt An... 

Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh thì liên tục trong thời gian vừa qua, hàng trăm người mua đất tại 3 dự án 7B mở rộng, Bách Đạt 1 và Hera Complex Riverside ở thị xã Điện Bàn liên tục kéo đến bao vây trụ sở Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam để đòi sổ đỏ. Ngoài ra, người dân còn kéo tới cổng trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam để gây áp lực với chính quyền địa phương.

TRẦN THÁI

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự