Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Lấy ngắn nuôi dài

Đăng ngày 30/10/2010 00:00:00

Giải pháp tài chính tại chỗ

Theo các đại biểu, thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng với thực hiện có hiệu quả chính sách miễn thuỷ lợi phí, chính sách tăng đầu tư ngân sách, đầu tư từ trái phiếu chính phủ đối với hạ tầng kinh tế – xã hội ở khu vực nông thôn, nông nghiệp (giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế…); cùng với việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình đào tạo, dạy nghề nông thôn… sẽ tạo thành một hệ thống cơ chế đầu tư, khuyến khích phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân đồng bộ và có hiệu quả hơn. Với mức miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thì mức miễn giảm bình quân một hộ nông dân trực tiếp được hưởng khoảng 550.000 – 600.000 đ/năm cũng là phần tài chính khá quan trọng hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nông dân.

Theo báo cáo đánh giá của Chính phủ: Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm tới theo dự thảo Nghị quyết sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi trong việc thu hút vốn đầu tư quốc tế, trong việc huy động các nguồn lực đầu tư ở trong nước vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp. Do thực hiện thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất vượt hạn mức sẽ khuyến khích sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; hạn chế việc bỏ hoang đất, đồng thời các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải tính toán hiệu quả sử dụng đất nhằm đảm bảo có thu nhập khá hơn. Qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tránh trục lợi

Tuy nhiên để đạt được các mục tiêu đề ra Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị: Rà soát quá trình thực thi việc miễn, giảm; căn cứ vào tình hình mới, đặc biệt là những định hướng mới của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế nông nghiệp để có điều chỉnh phù hợp: Miễn, giảm thuế thực chất là chính sách ưu đãi về thuế. Vì vậy, việc miễn, giảm cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực cụ thể, tránh ưu đãi dàn trải, kém hiệu quả. Cần phân loại đối tượng được miễn, giảm thuế theo mục đích sử dụng đất (đất trồng lúa, làm muối, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp…), phân kỳ sử dụng đất (mới đưa vào sử dụng hoặc đã canh tác lâu năm) để có chính sách miễn, giảm phù hợp.

Trên thực tế, việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất nông nghiệp những năm qua còn nhiều hạn chế. Nhiều diện tích đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, tình trạng hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai diễn ra ở một số địa phương. Đặc biệt, việc sử dụng đất ở một số nông, lâm trường đang là vấn đề bức xúc trong dư luận do không kiểm soát được quỹ đất, buông lỏng quản lý dẫn đến trục lợi từ đất đai, thất thoát nguồn thu cho NSNN. Vì vậy, để bảo đảm hiệu quả thực tế của chính sách miễn, giảm thuế, đi đôi với việc ban hành chính sách, cần rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất nông trường, lâm trường. Đồng thời cần quy định rõ trong Dự thảo Nghị quyết về việc chỉ thực hiện miễn, giảm thuế cho diện tích đất nông nghiệp được sử dụng đúng mục đích; kiên quyết thu hồi và áp dụng các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất bỏ hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí – ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB Tài chính- Ngân sách nhấn mạnh.

Phan Nam

Từ khóa :

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự