Miễn, giảm phí dịch vụ chung cư Hà Nội vẫn phải chờ

Đăng ngày 22/10/2021 23:39:09

Trả lời kiến nghị cử tri về miễn, giảm phí dịch vụ chung cư trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra, UBND TP Hà Nội cho rằng chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện.

Chưa có chính sách miễn giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị

Cụ thể, vừa qua, trong kiến nghị gửi lên HĐND TP Hà Nội, cử tri quận Tây Hồ cho rằng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân, nhà nước đã có nhiều chính sách an sinh xã hội như miễn giảm tiền điện, nước sinh hoạt,… Tuy nhiên chưa có chính sách miễn giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị.

Trả lời kiến nghị trên, UBND TP. Hà Nội cho biết theo quy định Điều 2 Thông tư số 85/2019 của Bộ Tài chính quy định về danh mục 21 khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh hiện không có khoản phí dịch vụ chung cư.

Trong khi đó, theo quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở 2014. Cụ thể, theo khoản 3 điều 104, Luật Nhà ở 2014 quy định giá dịch vụ đối với nhà chung cư chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở.

Trường hợp đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ do Hội nghị nhà chung cư quyết định. Trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định tại khoản 5 điều 104, Luật Nhà ở 2014.

Do đó, đối với việc xác định giá dịch vụ nhà chung cư, UBND TP. Hà Nội cho rằng chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư có thể căn cứ các quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD để xây dựng hoặc điều chỉnh giá dịch vụ, báo cáo Hội nghị nhà chung cư quyết định mức cụ thể.

Đối với nhà chung cư chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, chưa bầu được ban quản trị, giá dịch vụ quản lý vận hành thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở dựa trên khung giá tại Quyết định số 243/2017.

Cụ thể, khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội ở mức từ 700 – 5000 đồng/m2/tháng với nhà không có thanh máy và từ 1.200 – 16.500 đồng/m2/tháng với nhà có thang máy.

LÊ SÁNG

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự