HOREA: Cho phép chuyển đổi đất đai là phù hợp

Đăng ngày 06/01/2022 23:54:50

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, việc Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi quy định về chuyển đổi đất đai là phù hợp với thực tiễn cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

LÊ SÁNG

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự