Hà Nội yêu cầu xử lý sau thanh tra đất nông nghiệp tại Hoàn Kiếm, Đống Đa

Đăng ngày 07/01/2015 00:00:00

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu sở, ngành liên quan và UBND các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại quận Hoàn Kiếm và Đống Đa.

Đồng thời hướng dẫn HTX Nông nghiệp Ngọc Thụy và các tổ chức, cá nhân kê khai sử dụng đất, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Đê điều; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP; Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng trái phép, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND quận Đống Đa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, các HTX thiết lập, củng cố hồ sơ quản lý toàn bộ các thửa đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác định tại Kết luận số 2238/KL-STNMT-TTr ngày 1/12/2014 để phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của từng HTX Nông nghiệp trên địa bàn, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan quản lý, sử dụng đất. Xác định và làm rõ quỹ đất, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của HTX trong việc quản lý, sử dụng đất qua các thời kỳ, trên cơ sở đó xử lý.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự