Đất tại Bắc Vân Phong chính thức được giao dịch trở lại

Đăng ngày 03/05/2019 15:40:00

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất kết luận chấm dứt hiệu lực văn bản khẩn chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai tại huyện Vạn Ninh - nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Đất tại huyện Vạn Ninh chính thức được giao dịch trở lại

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Trong đó, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391/UBND-XDNĐ được ban hành ngày 9/5/2018 của tỉnh Khánh Hòa ban hành trước đó để tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo văn bản kết luận, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391/UBND-XDNĐ được ban hành ngày 9/5/2018 (trong đó cần nghiên cứu các hình thức bãi bỏ hay hủy bỏ văn bản).

Để tránh tình trạng đầu cơ đất đai như trong thời gian qua, nên trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở TNMT, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND huyện Vạn Ninh và các Sở, ngành thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Trước đó, ngày 9/5/2018, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công văn khẩn chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai tại huyện Vạn Ninh. Công văn nêu rõ, hiện nay, Quốc hội đang xem xét thông qua Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt và UBND tỉnh Khánh Hòa đang triển khai công tác lập quy hoạch khu vực huyện Vạn Ninh để đáp ứng yêu cầu phát triển khi Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt có hiệu lực.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Vạn Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tách thửa… của các tổ chức, cá nhân nhằm thu gom đất, đẩy giá đất lên cao sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai khi Luật đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt có hiệu lực thi hành.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND huyện Vạn Ninh phối hợp các sở: TN&MT, Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong cùng các cơ quan liên quan triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Kể từ ngày 9/5/2018 đến nay, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện việc tách thửa. Các trường hợp bị tạm dừng gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trừ trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (theo hạn mức) đối với thửa đất có đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

THỤC UYÊN

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự