Đà Nẵng: Dự án Khu đô thị Phong Nam chưa giao đất đã khởi công

Đăng ngày 28/10/2021 00:33:02

Đó là trường hợp xảy ra tại dự án Khu đô thị Phong Nam, xã Hòa Châu và dự án Chợ đầu mối Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Mới đây, công văn 1339/TTg-NN ngày 14/10/2021 đã chấp thuận chủ trương cho chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất lúa sang đất phi nông nghiệp nhằm thực hiện dự án KĐT Phong Nam và dự án Chợ đầu mối Hòa Phước, huyện Hòa Vang do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (DMT Group) làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị Phong Nam, Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã khởi công từ năm 2019

Dự án Khu đô thị Phong Nam, Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã khởi công từ năm 2019

Tuy nhiên, dự án KĐT Phong Nam đã khởi công từ năm 2019 và nhận được sự thu hút quan tâm của dư luận.

Được biết, dự án Khu đô thị Phong Nam có quy mô diện tích 21,5639 ha tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 02/5/2012, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 15/01/2018.

Dự án trên đã được xác định trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2019.

Đồng thời, dự án đã được HĐND thành phố thông qua danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết 332/NQ-NĐND ngày 09/12/2020 và được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hoà Vang đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.

Thông tin sắp mở bán dự án trên website của DMT Group. Ảnh chụp màn hình

Thông tin sắp mở bán dự án trên website của DMT Group

Thực hiện quy hoạch, UBND huyện Hòa Vang đang triển khai thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trong ranh giới dự án. Theo kết quả đo đạc, xác định trong ranh giới dự án có 16,7063 ha đất trồng lúa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công văn 1339/TTg-NN chấp thuận Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án, trong đó có dự án KĐT Phong Nam –Hòa Châu. Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật; thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Sở TNMT TP Đà Nẵng khẳng định chưa tham mưu cho UBND thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất của dự án Khu đô thị Phong Nam cho bất kỳ đơn vị nào.

Việc giao đất, cho thuê đất dự án chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất trong ranh giới dự án theo quy định tại Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 và đảm bảo các quy định của pháp luật đất đai hiện hành và pháp luật khác có liên quan. 

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự