Chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở giá thấp (KỲ III): 5 giải pháp cho nhà giá thấp

Đăng ngày 07/05/2021 06:19:42

Hoàn toàn có thể phát triển nhà ở giá thấp nếu cân đối lại quỹ đất, đồng thời thay đổi cơ chế ưu đãi về đất đai và thủ tục đầu tư để thiết kế dạng nhà ở thương mại giá rẻ.

LTS: Bộ Xây dựng sẽ thay đổi căn bản tư duy về đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp.

Nhà ở

Muốn nhà giá thấp phát triển phải hỗ trợ người dân vay mua với lãi suất ưu đãi

Một là, về quy hoạch, bố trí quỹ đất: Cho phép các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư khu đô thị tại các địa phương chưa sử dụng hếtquỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội được dành quỹ đất này để xây dựng nhà ở thương mại giá thấp. Trường hợp chuyển quỹ đất 20% sang làm nhà ở thương mại giá thấp thì chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất như đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại trong dự án.

Hai là, về tiêu chuẩn thiết kế́ và giá bán nhà ở thương mại giá thấp: Trong giai đoạn trước mắt, giá bán nhà ở thương mại giá thấp thực hiện phương án: Đối với các thành phố trực thuộc trung ương, giá bán nhà ở thương mại giá thấp không vượt quá 25 triệu đồng/m2, đối với các địa phương còn lại, giá bán không quá 20 triệu đồng/m2; giá bán đã bao gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.

 Khu nhà ở giá rẻ Pruksa tại xã An Đồng, huyện An Dương (thành phố Hải Phòng). Ảnh: Vietnam+

Khu nhà ở giá rẻ Pruksa tại xã An Đồng, huyện An Dương (thành phố Hải Phòng). Ảnh: Vietnam+

Ba là, cơ chế ưu đãi về đất đai: Doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giá thấp được chậm nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn quy định kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư.

Bốn là, về thủ tục đầu tư xây dựng: Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giá thấp được miễn thủ tục thẩm định bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; Trường hợp dự án đã thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thì được miễn cấp giấy phép xây dựng.

Năm là, về cơ chế huy động vốn: Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá thấp được huy động vốn từ các nguồn hợp pháp theo quy định của Luật Nhà ở. Chủ đầu tư dự án thương mại giá thấp được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự