Bộ trưởng Xây dựng: Thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực!

Đăng ngày 16/01/2015 00:00:00

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 ngành Xây dựng diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ những tháng cuối năm 2013 và trong năm 2014 thị trường tiếp tục đà phục hồi tích cực.

– Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng “đóng băng”giai đoạn 2011-2012 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Vậy, Bộ Xây dựng đã chủ động tháo gỡ khó khăn như thế nào thưa Bộ trưởng?

Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng “đóng băng” ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản với quan điểm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phải gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mà trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội, nhằm khắc phục sự lệch pha cầu cung – cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa một cách hợp lý, sao cho các sản phẩm bất động sản chủ yếu phải phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của đại đa số người dân. Các giải pháp do Bộ Xây dựng đề xuất đã được Chính phủ thống nhất đưa vào Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 để thực hiện.

Việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã đạt được những kết quả quan trọng. Thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.

– Vậy Bộ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về những dấu hiệu tích cực của thị trường bất động sản năm 2014?

Năm 2014, thị trường bất động sản phục hồi rõ rệt thể hiện qua lượng giao dịch tăng; giá cả tương đối ổn định; lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm; cơ cấu hàng hóa bất động sản chuyển dịch theo hướng hợp lý, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường; tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, nhìn chung bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn vốn.

Cụ thể, trong cả năm 2014 tại Hà Nội có khoảng 11.450 giao dịch thành công (tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2013), tại TP.HCM có khoảng 10.350 giao dịch thành công (tăng khoảng 30% so với năm 2013). Mặt bằng giá cả nhà ở nhìn chung là ổn định, nhiều dự án trong giai đoạn 2011-2013 giá đã giảm sâu (trên 30%), trong 12 tháng qua giá đã ổn định và không giảm tiếp. Tại Hà Nội, một số dự án có vị trí tốt, đã hoàn thành hoặc sắp đưa vào sử dụng giá có tăng nhẹ (khoảng 1-2%) so với năm 2013.

Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm. Tính đến ngày 15/12/2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 73.889 tỷ đồng, giảm 20.569 tỷ đồng (giảm 21,8%) so với tháng 12/2013 và giảm 54.659tỷ đồng (giảm 42,52%) so với đầu kỳ báo cáo vào Quý I/2013.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh như: Chuyển mạnh sang phát triển nhà ở xã hội; chia nhỏ căn hộ, sử dụng vật liệu hoàn thiện trong nước để giảm giá thành; hỗ trợ cho người mua nhà bằng nhiều hình thức… Thị trường bất động sản đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường. Niềm tin vào thị trường đã được khôi phục.

– Ngoài kết quả tích cực đã đạt được, vậy một số mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành Xây dựng là gì thưa Bộ trưởng?

Thị trường bất động sản tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khó khăn, lượng tồn kho bất động sản đã giảm nhiều so với đầu năm 2013 nhưng hiện vẫn còn lớn, nhất là các sản phẩm ở phân khúc trung và cao cấp. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại một số dự án khu đô thị còn chậm và thiếu đồng bộ. Công tác phát triển nhà ở xã hội tại một số địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ngoài ra, chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ thi công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật còn chậm; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng tại một số đô thị chưa cao; công tác lập và quản lý thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và thiết kế đô thị ở một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

– Vậy, năm 2015 ngành Xây dựng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm gì để khắc phục tình trạng trên?

Thứ tư, tăng cường quản lý và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; tích cực thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, chỉ đạo các địa phương khẩn trương xây dựng chương trình phát triển đô thị, phê duyệt các khu vực phát triển đô thị, thành lập các Ban quản lý khu vực phát triển đô thị… Thứ năm, chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của địa phương. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đô thị, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho sinh viên. Thứ sáu, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội. Tiếp tục rà soát, phân loại, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa các dự án bất động sản; đẩy mạnh tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích trung bình và nhỏ, giá bán thấp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, đặc biệt là TTHC trong đầu tư xây dựng; tổ chức thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

– Bộ trưởng có thể chia sẻ một số chỉ tiêu của Ngành Xây dựng phấn đấu đạt được trong năm 2015?

Trong năm 2015, ngành phấn đấu chỉ tiêu tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35,5%.Tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 72-75%, quy hoạch chi tiết 1/500 đạt khoảng 35%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt100%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 80,5-81%, tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống còn 25%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 84,5-85%.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự