11 Nghị định, 40 thông tư được ban hành nhưng Luật Đất đai 2013 chưa tạo được "sức bật" cho thị trường

Đăng ngày 29/11/2017 15:00:00

Đây là thông tin được Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức mới đây, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị định, các Bộ ngành đã ban hành hơn 40 Thông tư, Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành Luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn giới thiệu các nội dung mới của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đến các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo đánh giá 03 năm thi hành Luật Đất đai của các tỉnh, thành phố cho thấy hiện nay nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sử được khai thác và phát huy đầy đủ để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiều nơi dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, còn để lãng phí, hiệu quả sử dụng thấp. Việc giao đất, cho thuê đất, kể cả tại những vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi chủ yếu theo phương thức chỉ định, có trường hợp định giá đất để tính thu nghĩa vụ chưa phù hợp, gây thất thu cho ngân sách. Cơ chế tạo quỹ đất để đấu giá chưa được quan tâm thực hiện. Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn cao…

Theo Thứ trưởng, các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hệ thống pháp luật chưa thật hoàn thiện, vẫn còn sự chồng chéo, không thống nhất trong quy định của pháp luật có liên quan; việc tổ chức thi hành pháp luật nhiều nơi chưa đúng, chưa đầy đủ; bộ máy tổ chức làm công tác quản lý nhà nước nhiều nơi chưa tương xứng với yêu cầu tổ chức triển khai thi hành pháp luật trên thực tế.

Ông Bùi Duy Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, danh mục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nên được sửa đổi theo hướng bảo lưu trong 3 năm. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cần tăng tính chủ động khi thực hiện, đảm bảo thủ tục hành chính, nhận chuyển nhượng các dự án đầu tư.

Ông Cường cũng kiến nghị nghiên cứu xem xét đối với dự án không thuộc đối tượng thu hồi đất, nên phân cấp cho cấp huyện thu hồi đất, tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường nên nghiên cứu bổ sung trường hợp thu hồi, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn Chu Văn Thạch cho rằng, cần bổ sung quy định hạn mức tách thửa đối với đất nông nghiệp theo Khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai quy định; bổ sung quy định xử lý nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sau ngày 15/10/1993, không có giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003, đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất.

Để thống nhất xử lý về đất đai khi chấm dứt hoạt động đối với các loại hình doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp tư nhân, ông Chu Văn Thạch đề nghị bổ sung vào Khoản 1, Điều 83, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty TNHH Một thành viên...

Với các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, các nhà quản lý, nhà khoa học, các địa phương đề nghị cần tập trung vào sửa đổi một số nội dung quan trọng như: Những nội dung còn chồng chéo giữa Luật Đất đai và các luật liên quan; cơ chế thu hồi đất và bồi thường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính trong việc người dân cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững…

THIÊN BÌNH

 

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự