Trung Black và giấc mơ “bỏ phố lên rừng"

Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nghỉ dưỡng Ngoại Ô ...