Đà Nẵng công bố danh sách 22 dự án “khủng” sẽ bị thanh tra năm 2018

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội dung chủ yếu là lĩnh vực đầu tư công, kiểm tra việc chấp hành c&aac ...

Nguồn cơn của tham nhũng đất đai!

Ngày 10/1 vừa qua, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban dân vận Trung ương tổ chức Hộ ...

Đổi mới Luật Đất đai: Kỳ III- Cần đột phá trong quy hoạch sử dụng đất

8 đột phá trong quy hoạch sử dụng đất Việc thực hiện bước đột phá về quy hoạch sử dụng đất cần lưu &yac ...