QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà ở: Bất cập tầng lánh nạn

QCVN 06:2020/BXD chưa phù hợp với thực tiễn ngày càng nhiều dự án cao trên 150m ...

Có thực sự cần tầng lánh nạn chung cư?

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, ủy ban nh ...

Tầng lánh nạn “đội” giá nhà chung cư?

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD (quy chuẩn 06:2020) về An toàn cháy cho nhà v&agr ...

Lo ngại tầng lánh nạn đội giá nhà chung cư (KỲ II): Bài học từ Singapore

Các chuyên gia cho rằng không thể lấy lý do làm tăng chi phí đầu tư để k ...