Dai dẳng như nhà siêu mỏng, siêu méo

Các căn nhà siêu mỏng mọc lên khi tuyến đường được mở Cứ hễ TP Hà Nội quy ...

Hà Nội tăng cường xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, t ...