Đà Nẵng phê duyệt dự án 1.000 tỷ đồng

Khu đô thị mới Saphia có ranh giới sử dụng đất với phía Bắc giáp đường Nguyễn Đức Thuận, ph&i ...