Hà Nội: Khu đất gần 50ha được điều chỉnh sang đất quốc phòng nằm ở đâu?

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội  Mục ...

Quy hoạch phân khu sông Hồng: "Nếu không hành động rất khó tiến triển"

Quy hoạch, thiết kế đô thị ven sông Hồng là một trong những mục tiêu lớn của đề án điề ...

Ì ạch quy hoạch thành phố ven sông Hồng (KỲ II): "Phá băng" sự trì trệ

Tuy nhiên, Hà Nội sẽ phải có những giải pháp rất chủ động, sáng tạo mới hy vọng "ph&aa ...