11 tỉnh trong danh sách thanh tra quỹ bảo trì, nhà ở xã hội

THANH TRA DIỆN RỘNG 11 TỈNH THÀNH Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra chuyên đề diện r ...