Khó ‘trị’ chủ đầu tư mập mờ nâng hạng nhà chung cư

Theo thông tư này, chung cư được phân loại thành A, B và C. Trong đó, chung cư l ...

Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi quy chế quản lý nhà chung cư

Trước những mâu thuẫn, tranh chấp tại các toà chung cư diễn ra trong thời gian gần đây, & ...

Quản lý, vận hành nhà chung cư: Cần khung pháp lý mới

Một phần cũng do một số chủ đầu tư chỉ chú trọng đến việc thu lợi nhuận mà chưa quan tâm đến nghĩa v ...