Tổng rà soát các công trình nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội

Theo Kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra hiện trạng, thống kê đánh giá về mức độ an to&ag ...

Cơn sốt đất nền Đà Nẵng (KỲ CUỐI): Làm gì để tránh “bẫy”?

Trong cuộc trà dư tửu hậu cách đây vài ngày, Giám đốc một Sàn ...