Bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group hút nhà đầu tư quốc tế

Tại Lễ mở bán dự án, nhiều nhà đầu tư rất quan tâm đến những dự án của Tập đo&agrav ...