Bất động sản khu Tây Sài Gòn hưởng lợi nhờ hạ tầng

Cụ thể, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu ...

Dai dẳng như nhà siêu mỏng, siêu méo

Các căn nhà siêu mỏng mọc lên khi tuyến đường được mở Cứ hễ TP Hà Nội quy ...