"Mỗi địa phương quy hoạch một kiểu, không có bản sắc"

Lộ lợi ích nhóm Tại phiên thảo luận, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (TP.Hà Nội) cho rằng, việc triể ...

"Lỗ hổng" kiến trúc Việt: Những bản sao vô hồn, không bản sắc

Kiến trúc đô thị thời kỳ sau chiến tranh khoác một màu đơn điệu nhưng trật tự và n ...

Khi chính quyền “quản” đô thị bằng định tính

Các nhà quản lý và chuyên môn vẫn xem thiết kế đô thị là một ph ...

Dự thảo Luật Kiến trúc: Chờ những điểm mới

Tham vọng "giữ bản sắc, phát huy bản sắc" ở Luật Kiến trúc đang rất mơ hồ Kiến ...