“Bù đắp” cho doanh nghiệp cải tạo chung cư cũ

Đến nay, cả nước còn gần 2.500 chung cư cũ, tập trung nhiều nhất ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. ...

Cải tạo chung cư cũ lại gặp khó

Tại Hà Nội, hơn 10 năm trước, chính quyền Thành phố đã đưa ra chương trình cải tạo, n ...