Nên cho phép doanh nghiệp kinh doanh nhà trọ

Hiện nay các quy định đang có chưa tạo điều kiện chính danh cho doanh nghiệp được xây dựng v& ...