Đánh thuế nhà ở thứ 2: Tác động tích cực ít, tiêu cực nhiều

Theo GS Đặng Hùng Võ, việc đánh thuế vào nhà ở thứ 2 không hợp lý b ...

Luật Đất đai 2013 thiếu nhất quán so với Luật Nhà ở 2014

Thiếu nhất quán về chế độ sử dụng đất ở  Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, Luật Đất đai 201 ...

Đất nóng, tâm lạnh

GS Đặng Hùng Võ - Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Người t ...

Nghiên cứu cấp "giấy khai sinh" cho CONDOTEL (KỲ II): Nới “chiếc áo” pháp luật

LTS: Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 33/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của ...