Đừng để CONDOTEL chết yểu khi chưa kịp khai sinh

Ông Nguyễn Thọ Tuyển – Tổng Giám đốc BHS Group Gần đây, rất nhiều người hỏi ý kiế ...

Nghiên cứu cấp "giấy khai sinh" cho CONDOTEL (KỲ I): Niềm tin trở lại

Trước đó để "gỡ rối" cho condotel, hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm với đa dạng ý kiến từ c& ...