Dự thảo Luật Kiến trúc: Bản sắc kiến trúc Việt ở đâu?

Kiến trúc đô thị đang bị pha tạp và biến dạng Đảm nhận trách nhiệm trực tiếp thực hiện ...

Kiến trúc quy hoạch mang hình hài đồng tiền và quyền lực

GS. Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đ& ...

Dự thảo Luật Kiến trúc: Chờ những điểm mới

Tham vọng "giữ bản sắc, phát huy bản sắc" ở Luật Kiến trúc đang rất mơ hồ Kiến ...