Dự án đường sắt Hạ Long - Hà Nội dở dang (KỲ I): Dân khổ vì dự án treo!

Đặc biệt, đoạn qua thành phố Uông Bí, Quảng Ninh có hơn 1.000 hộ gia đình sống trong v ...