Vốn đầu tư nước ngoài đổ mạnh vào nhà đất Việt Nam

Theo báo cáo của Jones lang lasalle, 3 tháng đầu năm, khối lượng đầu tư tại Châu Á Th& ...

Bất động sản dẫn đầu thu hút vốn FDI

Số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho thấy, hiện nay trên địa bàn thành phố c&oac ...