Bất động sản nghỉ dưỡng: Nhà đầu tư đang "đổi vị"

Nhà nghỉ, khách sạn mini… hết thời Ông Huỳnh Quang Thái Anh, một môi giới đất ...