Hệ lụy chuyển đổi đất lúa sang dịch vụ

Theo Nghị quyết được thông qua, thành phố có 140 dự án với tổng diện tích 265 ha nằm t ...

5 mức phạt mới về vi phạm đất đai bắt đầu có hiệu lực

Hành vi lấn chiếm đất đai có thể bị xử phạt tới 1 tỷ đồng Theo đó, 5 mức phạt mới sẽ đư ...

Rà soát chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ làm dự án

Tại văn bản số 3185/BTNMT-TCQLĐĐ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã yêu cầu các đị ...

Giữ hơn 3,5 triệu ha đất trồng lúa đến năm 2030

Sáng 13/11, với 92% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về& ...

Quản chặt đất trồng lúa

Với 92% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất qu ...