Chính sách tác động đến cơ hội đầu tư tại các đặc khu

Ông Đặng Đức Giới cho rằng việc Quốc hội tạm dừng thông qua Luật đặc khu sẽ khiến các nhà đầu ...